PRAKTIKOS SRITYS

tingey-injury-law-firm-DZpc4UY8ZtY-unsplash

ŠEIMA

Advokatų kontoros teisininkai teikia teisines konsultacijas ir kitas teisines paslaugas visais šeimos teisės klausimais. Konsultuoja klientus vedybinių sutarčių sudarymo klausimais iki vedybų bei esant santuokoje; atstovauja klientus santuokos nutraukimo bylose teismuose; konsultuoja išlaikymo nepilnamečiams bei pilnamečiams priteisimo klausimais; atstovauja klientus įvaikinimo procedūrų metu.

Advokatų kontoroje ruošiama visa dokumentacija susijusi su globa ir rūpyba, taip pat teikiamos teisinės paslaugos neveiksnumo nustatymo klausimais.

PAVELDĖJIMAS

Advokatų kontoros teisininkai teikia teisines konsultacijas įvairiais paveldėjimo klausimais: palikimo priėmimo (pareiškimo apie palikimo priėmimą surašymas bei atstovavimas notarų biuruose, palikimo priėmimas faktiškai valdant palikėjo turtą, termino palikimui priimti atnaujinimas), palikimo priėmimas nepilnamečio, neveiksnaus asmens vardu ir kitais klausimais.

Advokatų kontoros advokatai taip pat ruošia procesinius dokumentus bei atstovauja teismuose testamento nuginčijimo, testamentinės išskirtinės klausimais.

Teisininkai atstovauja Klientus teisme, notarų biuruose, antstolių kontorose.

TURTAS

Advokatų kontoros advokatai specializuojasi kilnojamojo ir nekilnojamojo turto (statiniai, žemė) klausimais. Mūsų teisininkai yra pasirengę parengti ir peržiūrėti nekilnojamojo turto dokumentus (pvz. įvairi projektinė dokumentacija, planai), pirkimo-pardavimo sutartis, galime padėti tokio turto valdymo, naudojimo, disponavimo klausimais, hipotekos, planų rengimo, servituto nustatymo, dovanojimo ir kitais klausimais.

BAUDŽIAMOJI TEISĖ

Advokatų kontora advokatai gina klientus įvairaus pobūdžio baudžiamosios bylose tiek dėl tyčinių, tiek dėl neatsargių (autoįvykiai, nelaimingi atsitikimai) nusikaltimų. Atstovaujame nukentėjusius visose ikiteisminio ir teisminio nagrinėjimo baudžiamojo proceso stadijose. Kontoros advokatai atstovauja nukentėjusiesiems, civiliniams ieškovams ir atsakovams baudžiamosios bylose, gina klientų teises ir jų interesus visuose Lietuvos Respublikos teismuose ir ikiteisminėse institucijose.

Advokatų kontoros advokatai gali profesionaliai įvertinti kliento būsimus ar jau padarytus veiksmus baudžiamosios teisės atžvilgiu.

Skolų išieškojimas

Susidūrus su fiziniu ar juridiniu asmeniu, vengiančiu atlyginti skolą, advokatų kontoros advokatai pakonsultuos jus skolų išieškojimo klausimais: parengs ieškinį, atsiliepimą į pareikštą ieškinį, parengs dokumentus teismui dėl delspinigių, dėl nuostolių, žalos atlyginimo. Taip pat galime padėti įvertinti skolininko finansinę padėtį ir parengti optimaliausią skolos išieškojimo planą.

STATYBOS TEISĖ

Advokatų kontoros advokatai yra kvalifikuoti suteikti teisinę pagalbą atstovaujant užsakovo, rangovo, subrangovo interesus, konsultuoja statybų ir rangos klausimais, pateikia šalių sudarytų sutarčių teisinį įvertinimą. Giname pažeistas Klientų teises teisme pasitelkiant kvalifikuotus ekspertus.

DARBO TEISĖ

Advokatų kontora teikia teisinę pagalbą visais darbo teisės klausimais. Dalyvaujame, rengiant kolektyvines sutartis, atliekame galiojančių kolektyvinių sutarčių teisinį įvertinimą. Rengiame komercinių paslapčių apsaugos sutartis bei kitus, darbo santykiuose naudojamus, dokumentus. Galime pasiūlyti visapusišką teisinę pagalbą sprendžiant klausimus, susijusius su darbo santykiais, įskaitant įdarbinimo procedūras, darbo santykių restruktūrizavimą ir darbuotojų atleidimą, darbuotojų perkėlimą į kitą darbo vietą, darbo sutarčių sudarymą, keitimą ir nutraukimą, darbo ir poilsio laiko, darbo užmokesčio, drausminės ir materialinės atsakomybės taikymo bei kitais klausimais. Kilus darbo ginčui, Advokatų kontoros teisininkai savo klientus atstovauja šalių derybose, valstybės institucijose bei visų instancijų teismuose.

SUTARTYS

Advokatų kontoros advokatai turi ilgametę patirtį atstovaudami klientus ikisutartiniuose santykiuose – derybose dėl sutarčių sudarymo, keitimo bei nutraukimo. Teikiamos teisinės konsultacijos šalių sutartinių teisių ir pareigų, iš to kylančių pasekmių klausimais. Teisininkai taip pat teikia parengtos sutarties teisinį įvertinimą arba rengia sutarčių (pvz.: pirkimo-pardavimo, nuomos, panaudos, rentos, išlaikymo iki gyvos galvos, lizingo, jungtinės veiklos, taikos) projektus.

Specialistai klientams siūlo novatoriškus sprendimus atitinkančius teisės aktų pakeitimus bei  naujausius Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išaiškinimus sutarčių rengimo klausimais.

Kontoros advokatai atstovauja ginant pažeistas sutartines teises dėl sutarčių nevykdymo ar netinkamo vykdymo.

david-veksler-HpmDAS1Dozs-unsplash

Administracinė teisė

Mūsų kontoros advokatai ir teisininkai sėkmingai konsultuoja klientus įvairiais administracinės teisės ir proceso klausimais, įskaitant teritorijų planavimą, statybų klausimus, įvairių licencijų ir leidimų gavimą, viešųjų pirkimų procedūras, administracinių teisės aktų pažeidimus ir atsakomybę valdžios ir savivaldos institucijoms.

Savo klientus konsultuojame ir atstovaujame administracinėse procedūrose , skundžiant valstybinės valdžios ir valdymo bei savivaldos institucijų veiksmus, administracinių teisės pažeidimų bylose (pvz. viešosios tvarkos, kelių eismo taisyklių pažeidimai), pateikiame skundus dėl administracinės nuobaudos skyrimo, giname Klientų interesus specialiųjų teisių (teisės vairuoti transporto priemones, medžioti, užsiimti žvejyba) atėmimo klausimais, teikiame teisinę pagalbą specialiosios teisės atėmimo terminui sutrumpinti.

Advokatų kontoros teisininkai ruošia viešųjų pirkimų dokumentus, bei atstovauja administracinėse bylose viešųjų pirkimų procedūrų klausimais.

APLINKOS APSAUGA

Advokatų kontoros teisininkai konsultuoja aplinkos apsaugos reikalavimų laikymosi, poveikio aplinkai, atsakomybės ir kitais aplinkos apsaugos teisniais klausimais.

Konsultuojame ir teikiame profesionalius patarimus dėl atliekų tvarkymo teisinio reglamentavimo, dėl teisinių taršos pasekmių, apsaugos zonų ir saugomų teritorijų teisinio reglamentavimo, taip pat dėl jame numatytų atitinkamų apribojimų, teritorijų planavimo norminio reguliavimo, poveikio aplinkai vertinimo teisinių aspektų. Atstovaujame klientams teismuose.

SVEIKATOS TEISĖ

Advokatų kontoros advokatai ilgametės patirties dėka jums suteikia kokybiškas teisines paslaugas sveikatos priežiūros srityje. Atstovaujame gydymo įstaigas, medicinos personalą, individualius gydymo įstaigų pacientus, sveikatos draudimo organizacijas ir kitus juridinius bei fizinius asmenis. Konsultuojame ir atstovaujame įvairiais medicinos teisės klausimais, pvz. giname klientų teises, atstovaujame ginčuose dėl sveikatos priežiūros paslaugų kokybės bei visuose kituose ginčuose (administraciniuose, baudžiamosios teisės, civiliniuose) .

 

thomas-lefebvre-gp8BLyaTaA0-unsplash

MOKESČIŲ TEISĖ

Kontoros advokatai bei teisininkai turintys ilgametę patirtį mokesčių teisės srityje, klientus konsultuoja apmokestinimo ir apskaitos strategijos klausimais, padeda įvertinti mokestines rizikas, teikia patarimus dėl optimalaus mokesčių modelio parinkimo sudarant sandorius atsižvelgiant į pajamų, pridėtinės vertės, nekilnojamojo turto, privalomojo sveikatos draudimo, muitų ir kitų mokesčių klausimus. Taip pat advokatai atstovauja klientus mokestiniuose ginčuose valstybinėse įstaigose, ruošia paaiškinimus, rašytines pastabas, skundus ir kitus dokumentus, dalyvauja derybose su Lietuvos mokesčių administratoriumi. Į kontoros advokatus bei teisininkus galima kreiptis ir mokesčių klausimais baudžiamosios teisės procese. 

 

DraudimAS

Advokatų kontoros advokatai gali jums suteikti teisines konsultacijas su draudimu susijusiais klausimais, tokiais kaip draudimo išmokų išmokėjimas, autoįvykių metu padarytos žalos atlyginimas, KASKO draudimas, CMR draudimas, nuostolių priteisimas subrogacijos pagrindais. Taip pat galime suteikti išsamias konsultacijas pasirenkant draudiką, atstovauti derybose dėl draudimo sutarčių sąlygų, profesinės atsakomybės draudimo klausimais.

Advokatų kontoros teisininkai rengia procesinius dokumentus, atstovauja klientus teismuose.

Bankroto, įmonių restruktūrizavimo teisė

Advokatų kontora teikia teisinę pagalbą įmonių bankroto ir restruktūrizavimo klausimais. Atstovaujame įmones, kreditorius, akcininkus, skolininkus ir kt. suinteresuotus asmenis. Padedame spręsti nemokumo problemas, konsultuojame verslo išsaugojimo galimybių klausimais, rengiame pareiškimus dėl bankroto bylos iškėlimo, padedame spręsti ginčus dėl skolintojo atsakomybės ir kita.

 

Įmonių teisė

Advokatų kontoros advokatai teikia teisinę pagalbą visais įmonių teisės klausimais. Mūsų specialistai konsultuoja įmonių steigimo, susijungimo, įsigijimo, valdymo ir jos narių teisių bei pareigų klausimais. Galime atlikti įmonių veiklos tyrimą. Taip pat konsultuojame verslo subjektų veiklos reglamentavimo klausimais, padedame spręsti ginčus verslo santykių situacijose.

Kitos sritys

Advokatų kontoros advokatai gali jums padėti ne tik minėtose teisės srityse ar minėtais klausimais. Kiekvienas asmuo, tiek fizinis tiek juridinis, susiduria su individualiomis problemomis, kurias mūsų advokatai jums padės išspręsti.